#PainavaSyy -poliittinen lakko viikolla 7

14.2.2024

Osasto 112 tarjoaa jäsenilleen torstaina 15.2. kahvia ja lounasta RAP:n toimistolla klo 12-15.

Tervetuloa!

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry osallistuu poliittisiin lakkoihin 14.-16.2.2024. Työnseisauksella vastustetaan Orpo-Purran hallituksen työelämäheikennyksiä. Lakkojen viesti hallitukselle on, että työelämäasioista on avattava aidot neuvottelut välittömästi.

Lakon piirissä on linja-autoala, linja-autoyritysten huoltokorjaamot, Kabus Oy sekä ahtausala. Lakko koskee listoilla olevien yritysten AKT:n sopimusaloilla tehtäviä töitä myös niiden sisar- ja tytäryhtiöissä. Työnseisaus koskee myös yrityksissä alihankintana tehtäviä töitä.

Osasto 112 jäsen, jos olet viikolla 7 poliittisessa lakossa, ilmoittaudu lakkotoimikunnalle (yhteystiedot alla) tai osoitteeseen: osasto112@gmail.com

Jari Holopainen044-9975366
Jukka Heirilä040-5569691
Rami Lehtola045-2142855
Tanja Lahtinen044-3564441
Terhi Soilukari045-6317913

#PainavaSyy -poliittinen lakko 1.-2.2.2024

AKT:n hallitus on 19.1. päättänyt että liitto osallistuu laajoihin poliittisiin lakkoihin 1.-2. helmikuuta. Hallitus muuttaa työelämänlainsäädäntöä yksinomaan työnantajien eduksi. Työntekijöiden kannalta muutokset ovat yksinomaan kielteisiä, ne heikentävät peruuttamattomasti työehtoja, työsuhdeturvaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Työelämän kehittymisen sijaan jyrkkä kahtiajako kasvaa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
AKT:n osalta mukana ovat liki kaikki toimialat. Mukana ovat kuorma-autoala, linja-autoala, matkahuoltoala, kaupan automiehet, säiliöauto- ja öljytuoteala, matkatoimistoala, terminaalitoiminta, huolinta-ala, huoltokorjaamot, AKT:n Viking Linen työntekijät ja ahtausliikkeiden toimihenkilöt sekä ahtausala. Tällä kertaa mukana ovat myös lentokentät eli matkustamohenkilökunta, lentokenttien tankkaustoiminta ja AirPro/ramp-kuljettajat. 

#PainavaSyy -poliittinen lakko 14.12.2023

Miksi AKT:lla yhdessä muiden liittojen kanssa on painava syy vastustaa hallitusohjelmaa?

Petteri Orpon hallitusohjelma pitää sisällään heikennyksiä ja leikkauksia, jotka kohdistuvat työntekijöihin. Työntekijävihamielistä hallitusohjelmaa perustellaan työllisyysvaikutuksilla ja valtiontaloutta verukkeena käyttäen, vaikka todellisia työllisyysvaikutuksia ei ole ja samaan aikaan suurituloisten verotusta kevennetään reippaasti. Tavoitteiden toteutuessa Suomi ei ole matkalla kohti pohjoismaita vaan enemmänkin kohti Baltiaa ja kauemmas muista pohjoismaista. Meille pohjoismainen malli tarkoittaa työntekijöitä kunnioittavaa ja yhteiseen sopimiseen perustuvaa työelämää. Siihen me olemme valmiita. Tahdomme parantaa työelämää oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla. Tiivistetysti hallituksen työelämäheikennykset tähtäävät yksipuolisesti työntekijöiden aseman ja etujen heikentämiseksi.

Hallitusohjelman työelämäheikennyksiä

  • Sairaussakko
  • Potkulaki
  • Määräaikaisuuksien helpottaminen
  • Takaisinottovelvoitteen poistaminen alle 50 henkeä työllistävistä yrityksistä
  • Lomautusilmoitusaikojen lyhentäminen viikkoon
  • Lakko-oikeuden rajoitukset
  • Palkankorotuskatto sovittelijan kädet sitomalla 
  • Työntekijöiden edustusjärjestelmien ohittaminen lailla
  • Järjestäytymättömän kentän sopimisoikeudet
  • Yrityskohtaisten työehtosopimusten mahdollisuus alittaa lain taso

Nämä hallituksen esitykset heikentävät sinun ja monen läheisesi työelämää välittömästi ja hyvin konkreettisesti. Siksi sinulla – ja meillä kaikilla – on painava syy vastustaa niitä päättäväisesti.

AKT ei voi katsoa sivusta vuosikymmenten aikana rakennettujen työelämän pelisääntöjen romuttamista. AKT osallistuu poliittiseen työtaisteluun, jolla vastustetaan hallituksen työelämäheikennyksiä.

Ensimmäisenä tehtävänä on estää hallituksen kaavailema lakko-oikeuden nopea rajoittaminen, joka vähentäisi työntekijöiden mahdollisuuksia puolustautua muilta heikennyksiltä.