Osaston sihteeri valittu AKT:n valtuuston jäseneksi.

11.1.2020

Turo Tammi on valittu AKT:n valtuustoon vuosiksi 2020-2022. Marjatta Elonen jäi eläkkeelle vuoden 2019 lopulla ja luopui paikastaan valtuustossa.